PRZEMYSŁOWE

 
 Trwałe i niezawodne

Brama podnoszona i opuszczana jest za pomocą trójfazowego siłownika elektrycznego 400 V AC, dzięki któremu gwarantuje jej bezpieczną i wieloletnią eksploatację.Pancerz bramy zbudowany jest z profil PE 100, który zapewnia stabilność i odporność na działania mechaniczne.

Powłoka profilu charakteryzuje się bardzo dobrą trwałością zabarwienia i zwiększoną wytrzymałością na ścieranie, a także zabezpiecza przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Funkcjonalne

Bramę Alupfor zamontować można zarówno w obiektach już istniejących jak i w nowopowstających, sterowanie bramą odbywa się za pomocą przełącznika umieszczonego wewnątrz hali; w zależności od potrzeb można też zastosować sterowniki radiowe lub inne wybrane kombinacje urządzeń sterujących, które zapewniają wysoki komfort obsługi,Brama Aluprof pracuje w skrajnych warunkach atmosferycznych (-25°C ÷ 65°C).Bramę zastosować można maksymalnie do szerokości 7 m i wysokości 5 m, jednakże całkowita powierzchnia nie może przekroczyć 31,5 m2.

Wygląd i gama kolorów pozwala na estetyczne wkomponowanie bramy w ścianę obiektu.

 Bezpieczne

Rolowana brama Aluprof to bezpieczne rozwiązanie. Standardowo wyposażona jest w poniższe rodzaje zabezpieczeń:  hamulec bezpieczeństwa stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym rozwinięciem się pancerza,zastosowanie kontaktowego czujnika bezpieczeństwa w listwie dolnej stanowi zabezpieczenie przed przygnieceniem zamykającą się bramą,układ fotokomórek zareaguje na ruch w świetle bramy powodując jej zatrzymanie lub cofnięcie,awaryjny napęd ręczny umożliwia otwarcie lub zamknięcie bramy za pomocą łańcucha lub korby.

 

Pancerz bramy zwijany jest na stalową rurę nawojową o średnicy dostosowanej do wymogów wytrzymałościowych, osadzoną na konsolach stanowiących jej podporę i ułożyskowanie. Konsole mocowane są bezpośrednio do ściany lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu.

Siłownik przenoszący napęd na rurę nawojową zamontować można z prawej lub lewej strony bramy. W wypadku bram montowanych w obrębie nadproża należy zwrócić uwagę na minimalną wysokość nadproża niezbędną do zamontowania bramy.